AnybodyTech Kas-İskelet Modelleme Yazılımı

AnyBody Kas-İskelet Modellemesi (Musculoskeletal Simulation)

Kas-İskelet sistemi modellemesi birçok özelleşmiş farklı konuda özelleşme gerektiren, çok-disiplinli bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Mühendislik, fizyoloji, anatomi, biyomekanik, fizik tedavi ve mesleki rehabilitasyon bu alanlardan birkaçı olarak öne çıkmaktadır. Özünde kas-iskelet sistemi modellemesi, insan vücudu ve ergonomisinin bilgisayara aktarılması ve günümüzde yaygın olarak kullanınan CAD ve CAE yazılımlarına uygulanması anlamına gelmektedir. Kas-İskelet modelleri (aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi) mühendislere insan faktörünü merkeze oturtarak ürün ve proses tasarımı yapmasına olanak sağlamaktadır. Günümüzdeki tasarım araçlarının sağladığı esneklik, insan vücudu modellemesi için olanaklı hale gelmektedir. Anybody yazılımı anatomik modeller üzerinde kas kuvvetlerini verebilen tek ticari yazılım olarak öne çıkmaktadır.

Kas-İskelet modellemesini kullanarak:

 • fiziksel prototip sayılarıni azaltabilir,
 • tasarım sürecini kısaltılabilir,
 • tasarım aday sayısını arttırabilir,
 • farklı boyutlarda mankenler kullanarak potansiyel ergonomi sorunlarını tasarım sırasında ortaya çıkartabilir,
 • olası kaza ve yaralanmalara neden olabilecek sorunları müşterileriniz etkilenmeden çözebilirsiniz.

Özellikle son senelerde ülkemizde iş ve işçi güvenliği ile ilgili yeni yasalar çıkartılmış ve bu konudaki bilgi ve ilgi seviyesi artmaktadır. Üretim yapan firmalar için kas-iskelet modellemesi bu açıdan yüksek önem arz etmektedir. Kas-İskelet modellemesi ile iş nedenli hastalık ve sakatlık durumlarının azaltılması gerek çalışanların hayat kalitesinin yükseltilmesi gerekse işverenlerin yükleneceği sorumluluğun azaltılması sonucunu doğuracaktır.

-

Kas-İskelet sistemi modellemesi özünde mekanik bir yapının çözümlenmesini içermekte ve makine mühendisliği alanında sıkça kullanılan statik ve kinematik çözüm yöntemlerini kullanmaktadır. Kas-iskelet sistemi modellemesi sırasında karşılaşılaşılan klasik problem, insan vücudunda serbestlik derecesinden fazla sayıda kasın bulunmasıdır. Mühendisler açısından bu durum, analizi yapılan sistemin (ör. insan vücudu) dengeyi sağlamak için birçok kombinasyon olabileceği anlamına gelmektedir. Daha basit bir tabir ile problemin milyonlarca çözümü bulunmaktadır. Aşağıdaki resimlerden ilkinde kol üzerinde biceps kası tek başına modellenmiştir. Bu durumda basit kuvvet ve moment denge denklemleri yazılarak kas ve eklemler üzerindeki kuvvetler kolayca bulunabilmektedir. Fakat sağ taraftaki resimde görüldüğü şekilde, insan vücudu birbirleri ile ilişkide olan bir çok kas grubundan oluşmakta ve klasik yöntemler ile çözüme imkan tanımamaktadır.

-

İyi bir kas-iskelet modelleme yazılımı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

 • Kullanıcıların kendi modellerini oluşturmalarına olanak sağlayan programlama dili (API),
 • Anatomik olarak doğruluğu literatüre dayandırılmış, tüm-vücut ve alt modelleri,
 • Oturmuş ve aktif bir kullanıcı tabanı ile yaygın literatürün bulunması,
 • Modelleme ile ilgili sorularınıza cevap verebilecek yetkin teknik destek yapısı,
 • Özelleşmiş uygulamalar için doğrulaması gerçekleştirilmiş vücut ve kas modelleri (ör. gait cycle)
 • Devam eden araştırma-geliştirme faliyetleri ile kas-iskelet modellesi konusunda en son yenilikleri size sunabilecek bir altyapı.

 

-Ortopedi

Ortopedi alanında faaliyet gösteren firma ve araştırma kurumları için AnyBody kritik olan fizyolojik yükler, implant dayanımı ve uygunluğu, operasyon etkileri gibi konularda çözüm sunuyor. AnyBody hareket açıklığı, in-vivo eklem ve kas kuvvetleri gibi implant tasarımı için kritik verileri farklı persentil gruplar veya kişiye özel verebiliyor. Kemik ve implant üzerine binen yükler hesaplanarak, sonlu elemanlar analizi bazlı dayanım analizleri gerçekleştirilebiliyor.

 

-Otomotiv

Otomotiv sanayinde faaliyet gösteren firmaların ergonomi bölümleri için AnyBody, standart bilgisayar destekli ergonomi aracıdır. Dinamik ve statik durumların analizi için gelişmiş biyomekanik analizler AnyBody yazılımı ile gerçekleştirilebilir. AnyBody araç ergonomisinin optimize edilmesi, pahalı mockup çalışmalarının azaltılması ve tasarımın hızlanması için fırsatlar sunar.

 

-Savunma & Havacılık

Havacılık ve savunma sanayi yüksek performans gerektiren tasarımların birçok kısıt altında çalışıldığı alanlardır. AnyBody yazılımı, kritik görevlerde insan faktörünün etkisini incelemek ve ürün optimizasyonu için en gelişmiş araç olarak öne çıkmaktadır.

 

 

 

-İş Sağlığı ve Ergonomi

Kazaları minimuma indirmek ve iş ortamını daha sağlıklı kılmak isteyen kurumlar AnyBody yazılımını kullanarak niceliksel ergonomi analizleri gerçekleştirebilirler. Akro Mühendislik ilgili ergonomi çalışmalarını desteklemek için uMED Ergonomi yazılımının AnyBody ile birlikte kullanılmasını önerir.

 

 

-Mekanik Dış İskelet - Eksoskeleton

Eksoskeleton sistemler insan hareketlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesi için tasarlanan cihazlardır. Eksoskeleton sistemlerin istenilen mekanik etkiyi kullanıcı komforunu en az etkileyecek şekilde vermesi, tasarım sırasında cihaz ile insan kas iskelet sisteminin etkileşiminin analiz edilmesi ve anlaşılması ile mümkündür. AnyBody Modelleme Sistemi ürün geliştirme sırasında üretilecek prototip sayısını en aza indirerek, tasarımdaki kritik soruların cevaplanmasına imkan tanır.

 

 

-Tüketici Ürünleri

Mobilya ve ürün tasarımı konularında çalışan tasarımcılar AnyBody kullanarak komfor ve performans açısından ürünlerini optimize edebilirler. AnyBody kullanıcı ve ürün arasındaki etkileşimin modellenmesini sağlayarak, tasarımcılara önemli bilgiler sağlar.

 

 

 

-Araştırma Geliştirme

Değerli öğretim görevlisi ve öğrenciler insan vücudu mekaniğini çalışmak için AnyBody yazılımını kullanabilirler. Biyomekanik, ortopedi, nöroloji, ergonomi, biyomedikal, makine ve endüstri mühendislikleri alanlarında çalışan araştırmacılar için farklı konularda akademik çalışma olanağı sağlar.