uMED Geometry

uMED Geometry ile biyomedikal analizler için kişiye özel geometriler oluşturabilirsiniz!

uMED Geometry kullanımı kolay ve kuvvetli bir mühendislik yazılımıdır...

-

uMED Geometry Ürün Videoları

 


uMED Geometry Yetenekleri

uMED Geometry'i geliştirken amacımız, MR ve BT(CT) görüntülerinin mühendislik analizlerinde kullanılmasını olanaklı kılmaktı. Gerçekleştirdiğimiz biyomedikal projelerde, medikal görüntülerin işlenmesine önemli zaman harcıyorduk. Medikal görüntünün segmentasyon yöntemi ile, tasarım için CAD; analiz için sonlu elemanlar programlarına aktarılması, birçok adım içermekteydi. uMED Geometry ile bu adımları otomasyon ile basitleştirmeye ve tutarlı sonuçlar almaya çalıştık. Yazılımımız ile yapabilecekleriniz:

 • DICOM formatındaki verilerin görüntülenmesi
 • Medikal veri içerisinde alt bölgeler ayrılması (ROI) ve segmentasyon
 • 3 boyutlu segmentasyon yüzeyleri oluşturulması
 • Özelleşmiş araçlar ile yüzey kalitesi arttırımı
 • Yüzey verilerinin IGES ve STL formatında alınması
-

Kademeli Görüntü İşleme

Segmentasyon çalışmaları, zaman alan süreçlerdir. uMED Geometry adım-adım destekli bir arayüz sunarak bu süreci kısaltmaktadır.

İşlenmesi İstenilen Organlar Etrafında İlgi Bölgeleri Seçilmesi (Region of Interest)

 • İlginin dağılmadan, odaklı çalışma imkanı
 • Zaman ve bilgisayar kaynaklarından kazanım sağlanması

Görüntünün Filtrelenmesi

 • Segmentasyon öncesinde, medikal görüntünün istenilen organa uygun olarak ön-işlenmesi
-

Segmentasyon Tohum Noktalarının Belirlenmesi

 • Segmentasyon başlangıç yüzeylerinin istenilen noktalarda konumlandırılması

Segmentasyon Sürecinin Kontrolü

 • Segmentasyon süresince, prosesi durdurup tekrar başlatabilme özelliği
-

Yüzey Kalitesinin Arttırılması

 • Yüzey üzerinde yumuşatma ve detay azaltma operasyonları
 • İstenmeye yüzey elemanlarının silinmesi, ağ örgüsündeki boşlukların kapatılması
 • Sabit et kalınlığında yüzeylerin ötelenmesi ile hacimler yaratılması
-

Veri Transferi

 • Akış ve yapısal analizler için IGES, STL ve VTP formatında geometri alınması